जैविक अलगाव कक्ष

  • OLABO जैविक अलगाव चेम्बर

    OLABO जैविक अलगाव चेम्बर

    दूषित व्यक्ति वा वस्तु र परिचालन टोली दुवैको लागि अधिकतम सुरक्षा र परिचालन सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि अलगाव कक्ष यसको आफ्नै नकारात्मक दबाव निस्पंदन प्रणाली संग सुसज्जित छ।