विघटन परीक्षक

  • OLABO प्रयोगशाला स्वचालन विघटन परीक्षक

    OLABO प्रयोगशाला स्वचालन विघटन परीक्षक

    विघटन परीक्षकले नियन्त्रण प्रणाली, प्रसारण प्रणाली, स्थिर तापक्रम नुहाउने प्रणाली, र नेसेल इकाई आदि समावेश गर्दछ। र MPU द्वारा नियन्त्रित केन्द्रीय।सुविधाहरू: उचित संरचना, स्वचालित र सरलीकृत सञ्चालन, उच्च सटीकता र संवेदनशीलता, र स्थिर प्रदर्शन।