डिस्पोजेबल भाइरस नमूना ट्यूब किट

  • डिस्पोजेबल भाइरस नमूना ट्यूब किट

    डिस्पोजेबल भाइरस नमूना ट्यूब किट

    हालको महामारीको अवस्थामा, भाइरसको नमूना सङ्कलन भाइरस पत्ता लगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो।एकल-प्रयोग भाइरस नमूना ट्यूबले मानव शरीरको विशिष्ट भागहरूबाट भाइरस नमूनाहरू सङ्कलन, ढुवानी, निष्क्रिय र भण्डारण गर्न सक्छ। (संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपलब्ध छैन)