इलेक्ट्रोफोरेसिस

  • OLABO प्रयोगशाला तेर्सो/ठाडो इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर सप्लाई

    OLABO प्रयोगशाला तेर्सो/ठाडो इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर सप्लाई

    BG-Power300 ले तेर्सो न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस र सानो ठाडो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रणालीहरूको लागि शक्ति प्रदान गर्न सक्छ।इलेक्ट्रोफोरेसिस स्थिर भोल्टेज, वर्तमान वा शक्ति द्वारा चलाउन सकिन्छ।
    यसले BG-verMINI मिनी ठाडो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रणाली, BG-उप-श्रृंखला तेर्सो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रणाली, BG-verBLOT मिनी ठाडो स्थानान्तरण ट्याङ्की र अन्य कम्पनीको सम्बन्धित इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रणालीको लागि आवश्यक शक्ति आपूर्ति गर्न सक्छ।