पानी नुहाउने

  • OLABO ल्याब डिजिटल थर्मोस्टेटिक पानी स्नान

    OLABO ल्याब डिजिटल थर्मोस्टेटिक पानी स्नान

    डिजिटल पानी नुहाउने भाँडो पानी नुहाउने तापक्रम तापक्रम र तापक्रम परीक्षण गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, अर्को जीवविज्ञान, आनुवंशिकी, भाइरस, जलीय उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैव रसायन प्रयोगशाला, विश्लेषण कोठा, शिक्षा वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक उपकरणहरू छन्।